Privatumo politika

ĮŽANGA

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) parengta lengvai suprantama kalba, kad Jūs galėtumėte suprasti, kas mes esame, kokius duomenis mes apie Jus renkame, kodėl juos renkame ir ką su jais darome.

Asmens duomenys (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz.: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

Ši Privatumo politika gali būti bet kuriuo metu pakeista ar papildyta tam, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kad Jums būtų suteikta aktuali informacija apie tai, kaip mes, kaip duomenų valdytojas, tvarkome Jūsų Asmens duomenis, Jums naudojantis UAB „Caupara“, juridinio asmens kodas 304095290, registruotos buveinės adresas M. K. Oginskio g. 24, Vilnius, Lietuva, valdančios „Hobby Fitness“ prekių ženklu žymimų sporto klubų tinklą (toliau – Bendrovė), teikiamomis paslaugomis, Bendrovės valdoma interneto svetaine www.hobbyfitness.lt (toliau – Svetainė) ar Jums kitaip bendraujant su Bendrove.

Bendrovė rekomenduoja Jums skirti laiko susipažinti su šia Privatumo politika.

Jei nesutinkate su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Bendrovei savo Asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl Asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Bendrovė renka ir naudoja Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs:

 • lankotės Bendrovės valdomoje Svetainėje ir/ar Bendrovės socialinių tinklų paskirose arba naudojatės jų suteikiamomis galimybėmis;
 • siekiate sudaryti ar sudarote sutartį su Bendrove;
 • įsigyjate arba naudojate Bendrovės teikiamas paslaugas;
 • sutinkate gauti Bendrovės siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus ar užsisakote Bendrovės naujienlaiškį;
 • teikiate Bendrovei savo prekes ar paslaugas;
 • susisiekiate su Bendrovės klientų aptarnavimo skyriumi;
 • dalyvaujate Bendrovės organizuojamuose renginiuose, apklausose, konkursuose, akcijose;
 • kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Bendrove kaip klientas, tiekėjas, rangovas ar kitas asmuo, turintis su Bendrove verslo ar vartojimo santykių.

Už asmens duomenų apsaugą Bendrovėje atsakingo asmens kontaktiniai duomenys:

 • Paulius Fainas;
 • El. paštas: paulius@hobbyfitness.lt;
 • Telefonas: +37067024768.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS BENDROVĖ RENKA

Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (klientas, tiekėjas, Svetainės lankytojas ir t.t.) ir kaip su Bendrove bendraujate (gyvai, internetu, telefonu ir t.t.), Bendrovė gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis.

Žemiau rasite Asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti, kategorijas:

Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė gauna tiesiogiai iš Jūsų:

Asmens duomenų tvarkymo tikslasAsmens duomenų kategorijos bei tvarkomi asmens duomenysAsmens duomenų tvarkymo terminaiAsmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Veiksmai, būtini atlikti iki sutarties sudarymo, sutarties sudarymas, paslaugų teikimasAsmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas*


Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris, adresas*


Paslaugos duomenys: pirkimo data, paslaugos aprašymas, kaina, suteikta nuolaida*


E. Sąskaitai pateikti reikalingi duomenys (tik su sutikimu): vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, paslaugos pavadinimas, kaina
Asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu bei 1 metus nuo sutarties pasibaigimo dienosTvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas) ir duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas)
PASTABA: E. Sąskaitai pateikti reikalingi duomenys yra perduodami E. Sąskaitos pateikėjui, jo mokėjimo paslaugų teikėjui bei tarpininkui
Svetainės valdymas ir administravimasPaskyros prisijungimo informacija: prisijungimo vardas, slaptažodis ar kiti apsaugos kodaiAsmens duomenys yra saugomi aktyvaus paskyros naudojimo laikotarpiu ir 1 metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros nustojus ja naudotisTvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)
Turto ir asmenų saugumo užtikrinimas Bendrovės valdomuose sporto klubuose (praėjimo kontrolės įgyvendinimas, kaip identifikavimo priemonę naudojant piršto antspaudą ar skaitmeninę praėjimo kortelę)Duomenų subjektui pasirinkus tokią identifikavimo priemonę, tapatybės nustatymo ir biometriniai duomenys: piršto antspaudas; vardas; pavardė; praėjimo laikas


Duomenų subjektui atsisakius pateikti biometrinius duomenis, tapatybės nustatymo duomenys: skaitmeninės kortelės ID numeris; vardas; pavardė; praėjimo laikas
Asmens duomenys yra saugomi narystės Bendrovės valdomuose sporto klubuose laikotarpiu, praėjimo duomenys – 1 metus nuo duomenų gavimo dienosTvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas) ir duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas)
Turto ir asmenų saugumo užtikrinimas Bendrovės valdomuose sporto klubuose (patalpų ir teritorijos filmavimas)Vaizdo duomenys: vaizdo įrašai, pagal kuriuos galima nustatyti tapatybęAsmens duomenys yra saugomi 7 dienas nuo vaizdo įrašo padarymo dienosTvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas)
Tiesioginė rinkodaraKontaktiniai duomenys: vardas; pavardė; el. pašto adresas; telefono numerisAsmens duomenys saugomi bei tvarkomi sutikimo galiojimo laikotarpiu, nebent sutikimas būtų atšauktas anksčiau. Duomenų subjekto sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo galioja 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos


Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo būdu kreipęsis į Bendrovę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui
BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui)
Komunikacija su Bendrovės teikiamomis paslaugomis besidominčiais asmenimis, Bendrovės socialinių tinklų paskirų lankytojaisBet kokia kita informacija, kuria Jūs nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su Bendrove: atsiliepimai, nuomonės, komentarai, vertinimai, informacija, pateikta Bendrovei Jūsų teikiamuose dokumentuose ir kitaAsmens duomenys saugomi 1 metus nuo jų gavimo dienosTvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas) ir duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas)

*pažymėtų duomenų pateikimas Bendrovei yra būtinas, jei pageidaujate su Bendrove sudaryti sutartį, pvz., siekiate naudotis Bendrovės valdomų sporto klubų paslaugomis arba siekiate teikti prekes ar paslaugas Bendrovei.

Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė renka automatiškai

Jums lankantis ar naudojantis Bendrovės Svetaine, socialinėmis paskyromis, el. būdu užsisakant Bendrovės naujienlaiškius ar kitaip kontaktuojant su Bendrove skaitmeniniais kanalais, Bendrovė gali rinkti Jūsų Asmens duomenis automatiškai, t. y. Bendrovė gali rinkti informacija, kurią Bendrovei siunčia Jūsų kompiuteris, mobilus telefonas, kitas galinis įrenginys ar kita prieigos priemonė, kiek tai numato galiojantys teisės aktai:

Asmens duomenų kategorijosAsmens duomenys
Prietaiso duomenysModelis, tarptautinis mobiliojo ryšio įrangos identifikatoriaus (IMEI) numeris ir kiti unikalūs prietaisų identifikatoriai, aplinkos prieigos adresas (MAC) adresas, interneto protokolo (IP) adresas, operacinės sistemos versija ir prietaiso, kurį naudojate prisijungimui prie paslaugų, nustatymai
Veiksmų informacijaNaudojimosi Bendrovės skaitmeniniu kanalu laikas ir trukmė
Vietos informacijaJūsų faktinė buvimo vieta (nustatyta pagal Jūsų internetinio protokolo (IP) adresą ar kitas vietos nustatymo technologijas), apie kurią informacija gali būti renkama Jums pasirinkus su vieta susijusius nustatymus
Kita informacija apie tai, kaip Jūs naudojatės Bendrovės skaitmeniniais kanalais ar gaminiaisPrograminė įranga, kuria naudojatės, svetainės, kuriuose lankotės, nuorodos, kurias paspaudžiate Bendrovės siunčiamuose tiesioginės rinkodaros pranešimuose, judesio jutiklių duomenys

Detalesnė informacija apie šių duomenų tvarkymą pateikiama skyriuje „Kaip Bendrovė naudoja slapukus ir kitas sekimo technologijas“ žemiau.

Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė gauna iš kitų šaltinių

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, greta Jūsų paties pateiktos informacijos, Bendrovės Svetainės, socialinių tinklų paskyrų, programinės įrangos ir kitų skaitmeninių kanalų automatiškai surinktos informacijos, Bendrovė taip pat gali gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, pvz., viešai prieinamų registrų, duomenų bazių, rinkodaros partnerių, socialinių tinklų platformų ir kitų trečiųjų šalių.

Priklausomai nuo Jūsų naudojamo socialinio tinklo nustatymų, jei pasirenkate susieti savo socialinio tinklo paskyrą su savo paskyra Bendrovės svetainėje, Bendrovė galės matyti tam tikrus duomenis iš Jūsų socialinio tinklo paskyros, įskaitant Jūsų asmeninės paskyros duomenis.

KAIP BENDROVĖ NAUDOJA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Bendrovė renka bei tvarko Jūsų Asmens duomenis tik teisėtiems veiksmams savo verslo tikslais.

Bendrovė bet kuriuo atveju yra pasiryžusi užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė renka ir naudoja, būtų skirti ir tinkami tikslams, kuriems šie duomenys buvo gauti, ir tai nesudarytų grėsmės Jūsų privatumui.

Jeigu Bendrovė prašo Jūsų pateikti savo Asmens duomenis, bet Jūs pasirenkate jų nepateikti, kai kuriais atvejais Bendrovė negalės užtikrinti prisijungimo prie Bendrovės Svetainės ar Bendrovės paslaugų teikimo.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jūsų Asmens duomenis (Jūsų pačių pateiktus, surinktus automatiškai ar gautus iš trečiųjų šalių) tiesioginei rinkodarai Bendrovė naudoja tik gavusi dėl Jūsų išankstinį laisva valia duotą sutikimą, kurį bet kada galite atšaukti, atsiųsdami mums el. laišką el. pašto adresu paulius@hobbyfitness.lt.

Jei turime dėl to Jūsų sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus Jūsų asmens duomenis galime naudoti profiliavimui, t. y. siekdami susidaryti nuomone, kas Jums galėtų būti įdomu, ko Jūs norėtumėte ar ko Jums galėtų reikėti.

KAM BENDROVĖ TEIKIA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Bendrovė neteikia Jūsų Asmens duomenų jokiems asmenims, išskyrus atskirus šioje Privatumo politikoje aprašytus atvejus.

Siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų Asmens duomenų tvarkymo tikslų ir jeigu tai yra būtina, Bendrovė gali atskleisti ar teikti Jūsų Asmens duomenis šiems asmenims:

Valstybės ir valdžios institucijoms: kai to reikalauja teisės aktai arba kai būtina ginti Bendrovės teises, Bendrovė gali pasidalinti Jūsų duomenimis su institucijomis, kurios prižiūri Bendrovės veiklą ar turi jurisdikciją jos atžvilgiu.

Duomenų tvarkytojams: Bendrovė turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Bendrovės Asmens duomenų tvarkymui pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų Asmens duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti mūsų tarpusavio sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

Trečiosioms šalims, padedančioms Bendrovei tikti paslaugas: Bendrovė turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Bendrovės veiklos vykdymui pasitelktiems tretiesiems asmenims, kurie nors ir nėra duomenų tvarkytojais, teikia paslaugas Bendrovei, kurių teikimui tam tikrais atvejais reikia atskleisti Jūsų Asmens duomenis, pvz., finansų įstaigos, skolų išieškojimo bendrovės, kurjerių tarnybos ir kita. Bendrovė imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir Bendrovės pasitelkti tretieji asmenys būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

Trečiosioms šalims, kiek tai susiję su sandoriais dėl verslo: Bendrovė taip pat gali pasidalinti Jūsų duomenimis atlikdami sandorius dėl verslo, pvz., verslo ar verslo dalies pardavimas kitai bendrovei, bet kokia reorganizacija, susijungimas, bendros įmonės steigimas arba kitoks Bendrovės verslo, turto, ar akcijų perdavimas (taip pat ir susijęs su bankrotu ar bet kokia panašia procedūra). Bendrovė užtikrina, kad tokiu atveju būtų išlaikytas duomenų konfidencialumas.

KAIP BENDROVĖ UŽTIKRINA JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ

Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, Bendrovė imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Bendrovės paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų Asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.

Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, Bendrovė yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

KOKIOS YRA JŪSŲ PAREIGOS

Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Bendrovei pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio Asmens duomenų pateikimo.

KOKIAS TEISES JŪS, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAS, TURITE

Bendrovė siekia Jums suteikti galimybę susipažinti su Jūsų duomenimis. Paprastai Jūs galite savarankiškai valdyti savo duomenis (pvz., prisijungdami prie savo paskyros) ir juos atnaujinti, keisti arba, jeigu tai teisėtai įmanoma, ištrinti.

Jūs visuomet galite susisiekti su Bendrove Duomenų apsaugos pareigūnu, jeigu norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, be kita ko:

 • Teisę būti informuotam apie Bendrovės atliekamą duomenų tvarkymą: gauti informaciją apie tvarkomus Asmens duomenis, Asmens duomenų šaltinius, Asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, Asmens duomenų saugojimo laikotarpį bei asmenis, su kuriais Bendrovė dalijasi Jūsų Asmens duomenimis, duomenų subjekto teises, galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei taikoma, informaciją apie automatinio sprendimų priėmimo (įskaitant profiliavimą) egzistavimą, taikomas Asmens duomenų apsaugos priemones;
 • Teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis: gauti informaciją, ar Bendrovė tvarko Jūsų Asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją, gauti kitą susijusią informaciją;
 • Teisę prašyti ištaisyti Bendrovės tvarkomus Jūsų Asmens duomenis: teisę ištaisyti netikslius duomenis ar papildyti duomenis, jei jie nėra pilni. Tokiu atveju mums gali prireikti patikrinti Jūsų naujai pateikiamus duomenis;
 • Teisę prašyti ištrinti duomenis: teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų Asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Atkreipiame dėmesį, kad esant teisėtoms priežastims ne visada galėsime šią Jūsų teisę įgyvendinti, pavyzdžiui, saugoti Jūsų Asmens duomenis tam tikrą laikotarpį galime būti įpareigoti teisės aktų. Tokios teisėtos priežastys Jums bus nurodytos kreipiantis dėl teisės „būti pamirštam“ įgyvendinimo;
 • Teisę apriboti duomenų tvarkymą: teisę riboti mūsų atliekamą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ir mes atliekame su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis;
 • Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui: teisę prieštarauti, kad tvarkytume Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais Bendrovės interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų priežastis;
 • Teisę į duomenų perkeliamumą: teisę gauti Jūsų mums pateiktus Asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar mūsų tarpusavio sutartimi ir Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.

Bendrovė įsipareigoja dėti visas pastangas, kad laiku ir nemokamai atsilieptų į Jūsų prašymus, išskyrus atvejus, kai tam reikia neproporcingai didelių pastangų. Bendrovė gali paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.

Tam tikrais atvejais, prieš pradėdama vykdyti Jūsų prašymą, Bendrovė gali paprašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę. To prašysime saugumo sumetimais, kad Jūsų Asmens duomenys nebūtų atskleisti asmenims, neturintiems tokios teisės.

SKUNDAI

Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome neteisėtai, visada galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar, jei taikoma, kitai kompetentingai institucijai.

Vis tik, mes būtume dėkingi už suteiktą galimybę išspręsti Jūsų skundą iki Jums kreipiantis į priežiūros instituciją, tad prašytume esant bet kokiam nusiskundimui visų pirma kreiptis į mus, atsiųsdami mums el. laišką el. pašto adresu paulius@hobbyfitness.lt.

KAIP BENDROVĖ NAUDOJA SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS

Bendrovės svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos svetainės vartotojų kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Bendrovės svetainės lankytojų. Slapukų surinkta informacija leidžia Bendrovei užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau. Bendrovė naudoja slapukus informacijos srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Bendrovė naudoja žemiau nurodytas slapukų kategorijas:

Griežtai privalomi slapukai: slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei registruotas vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio.

Veikimą gerinantys slapukai: slapukai, leidžiantys analizuoti, kaip vartotojai naudojasi sistema, ir stebėti sistemos darbą. Tai leidžia Bendrovei pasirinkti tinkamus pasiūlymus ir greitai nustatyti bei pašalinti bet kokias problemas, taip užtikrinant aukštą naršymo kokybę. Pavyzdžiui, našumo slapukai leidžia sekti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir nustatyti, kodėl kai kuriuose puslapiuose rodomi klaidos pranešimai.

Funkciniai slapukai: slapukai, leidžiantys įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos svetainei / mobiliajai programėlei, kad Bendrovė galėtų suteikti patobulintas funkcijas.

Tiksliniai slapukai: Bendrovė gali naudoti slapukus, kad vartotojams būtų rodomos reklamos, kuriuose reklamuojami Bendrovės gaminiai, dominantys konkrečius vartotojus. Atkreipkite dėmesį, kad Bendrovė neleidžia trečiosioms šalims reklamuoti savo gaminių ir paslaugų Bendrovės Svetainėje.

„Google Analytics“: Bendrovė naudoja „Google Analytics“, kad suprastų lankytojų elgseną Bendrovės interneto svetainėje ir mobiliosiose programėlėse. Tai reiškia, kad kai lankotės Bendrovės svetainėje arba naudojatės bet kuria iš Bendrovės mobiliųjų programėlių, Jūsų naršyklė automatiškai siunčia tam tikrą informaciją „Google“. Pavyzdžiui, puslapio, kuriame lankotės interneto adresą ir Jūsų IP adresą. Daugiau išsamios informacijos apie tai, kaip „Google“ technologijos renka ir apdoroja duomenis, rasite šioje nuorodoje: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Jei nenorite, kad „Google Analytics“ būtų naudojamas Jūsų naršyklėje, galite įdiegti „Google Analytics“ naršyklės priedą. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ ir „Google“ Privatumo politiką galite rasti: https://policies.google.com/privacy.

Slapuko pavadinimasAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
PHPSESSIDStandartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.Įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymoUnikalus identifikatorius
_utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmvStebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje.Įėjimo į puslapį metuAtitinkamai 1d., 30 min., iki sesijos pabaigos, 10 min., neribotai.Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
_utmzStebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai.Įėjimo į puslapį metu2 dienosApskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
catAccCookiesSlapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtą slapukų įspėjimą išsaugoti.Įėjimo į puslapį metu60 dienųUnikalus identifikatorius.
_gaSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Įėjimo į puslapį metu2 metaiUnikalus identifikatorius
_gatSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).Įėjimo į puslapį metu1 min.Unikalus identifikatorius
_gidSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Įėjimo į puslapį metu1 dienąUnikalus identifikatorius

AR BENDROVĖ RENKA DUOMENIS IŠ VAIKŲ

Bendrovė tikslingai nerenka jokios informacijos tiesiogiai iš vaikų iki 18 metų amžiaus.

Speciali pastaba vaikams iki 18 metų: jeigu esate jaunesni nei 18 metų, Bendrovė pataria prieš pateikiant Bendrovei savo duomenis pasitarti su tėvais ar globėjais ir gauti jų sutikimą.

Speciali pastaba vaikų, jaunesnių nei 18 metų, tėvams: rekomenduojame tikrinti ir stebėti, kaip Jūsų vaikai naudojasi Bendrovės Svetaine bei teikiamomis paslaugomis, kad įsitikintumėte, jog Jūsų vaikas nepateikia Bendrovei Asmens duomenų neatsiklausęs Jūsų leidimo. Nepilnamečių asmenų duomenys Bendrovei gali būti teikiami tik su jų tėvų ar globėjų sutikimu.

KADA ATNAUJINAMA PRIVATUMO POLITIKA

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, Bendrovei gali prireikti atnaujinti šią Privatumo politiką. Dėl šios priežasties Bendrovė rekomenduoja Jums periodiškai apsilankyti Bendrovės interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Privatumo politikos versiją.

Jei Bendrovė atliks esminius šios Privatumo politikos pakeitimus, apie tai Bendrovė iš anksto informuos, paskelbdama pranešimą Bendrovės interneto svetainėje.

Privatumo politika peržiūrėta [2019.01.02].

Dėkojame! Gausite geriausius Hobby Fitness pasiūlymus ir naujienas Jūsų nurodytais kontaktais.